Asistenti prevence kriminality Kadaň

Obsah projektu

Obsah projektu


Sanace rodinného prostředí v sociálně vyloučených lokalitách Kadaně, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/00038003

Projekt chce přispět ke snížení míry negativních a patologických jevů v rodinách, žijících v sociálně vyloučených lokalitách nebo lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, jejichž děti jsou ohrožené nevyhovujícím rodinným a sociálním prostředím. Účinným řešením bude efektivní práce s celou rodinou prostřednictvím případových a rodinných konferencí pro klienty ze sociálně vyloučených lokalit, využitím odborných služeb dětského psychologa a dětského psychiatra, pořádáním táborů pro mládež z klientských rodin OSPOD Kadaň a prostřednictvím „Týmu pro děti a mládež“ coby mezioborové platformy.