Asistenti prevence kriminality Kadaň
Asistenti prevence kriminality Kadaň

Sanace rodinného prostředí

Projekt: Sanace rodinného prostředí v sociálně vyloučených lokalitách Kadaně, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/00038003

Název operačního programu:  OP Zaměstnanost